Дървообработваща промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на увеличение на производството и на продажбите на предприятията от подсектор “Производство на дървен материал и изделия от него” (без мебели) продължава. В сравнение със същия период на 2006 г., прирастът е с 16.7%.
Внос - Износ
  • Вносът на дървен материал и изделия от него отбеляза почти двоен ръст през първото тримесечие на 2007 г.;
  • През първото тримесечие на 2007 г. продължи и тенденцията на увеличение на износа на дървен материал и изделия от него, но с по-бавен темп. Прирастът е 25.9%.
  • За първи път салдото от стокообмена с дървен материал и изделия от дърво е отрицателно – с близо 1.2 млн. EUR.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от обработения дървен материал и изделия от него се потребява на вътрешния пазар;
  • В сравнение със същия период на 2006 г., производителите са продали повече – дъбови паркетни дъски и фризи, фурнирни листове и врати и техните каси;
  • По-малко са продажбите на: прозорци, каси, касетки и щайги и нарязания или бичен дървен материал.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос - Износ
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на GS1
2.3.    Най-големи предприятия от сектора
2.4.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Дърва за горене и дървени въглища
5.2.2.    Дървен материал
5.2.3.    Дървесни плочи
5.2.4.    Други изделия
5.3.    Износ
5.3.1.    Дърва за горене и дървени въглища
5.3.2.    Дървен материал
5.3.3.    Дървесни плочи
5.3.4.    Други изделия
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1