Дървен материал и изделия от дърво (без мебели) - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на намаление на производството на годишна база  е прекъснато през първото тримесечие на 2010 г. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. то все още намалява с 18%, но на годишна база (Q1’2010/Q1’2009) има увеличение с 10.3%.
  • Индексът на оборота от продажби показва, че през първото тримесечие на годината има намаление с 21.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 година, а на годишна база - с 5.2%.
Внос - Износ
  • Голямото намаление на вноса продължава. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. спадът е с 38.9%, а на годишна база - с 31.5%
  • В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. износът е по-малък с 8.7%. На годишна база обаче има прираст с 28.1%.
  • В резултат на спада във вноса и увеличение на износа на годишна база, прирастът на положителното салдо е голям – 10.3 пъти.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ, по съкратената номенклатура показват, че продажбите на предприятията, включени в извадката, в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. са по-големи само на фурнирните листове и развиван фурнир и на каси, касетки, щайги.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Производителност
1.7.    Заплати
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
2.1.    Производство
2.2.    Внос - Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Дърва за горене и дървени въглища
4.2.2.    Дървен материал
4.2.3.    Дървесни плочи
4.2.4.    Други изделия
4.3.    Износ
4.3.1.    Дърва за горене и дървени въглища
4.3.2.    Дървен материал
4.3.3.    Дървесни плочи
4.3.4.    Други изделия
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Заети лица
6.2.    Средна месечна заплата
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора
7.2.    Сертифицирани фирми по ISO
7.3.    Публични дружества от подсектора
7.3.1.    Алфа Ууд България АД
7.3.2.    Лесопласт АД
7.3.3.    Фазерлес АД
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1