Развитие на производството и продажбите на дървен материал и изделия от него в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията за нарастване на производството в дървообработващата промишленост в България продължава. В сравнение с първото полугодие на 2004 г. приходите от продажби на предприятията от сектора са с 10% повече.
Внос
  • Увеличението на вноса на дървен материал и изделия от него продължава и през второто тримесечие на 2005 г.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. прирастът е над 9,9 млн. EUR или 34%.
Износ
  • Тенденцията на увеличение на износа на дървен материал и изделия от него през второто тримесечие на 2005 г. е прекъсната.
  • В сравнение със същия период на 2004 г. намалението е с 1 443 хил. EUR или с 3,4%.
  • Продължава тенденцията на неефективни промени в структурата на износа на дървен материал. За полугодието почти една трета е необработеното дърво, което е с по-нисък дял на добавена стойност и с пъти по-ниски цени. Спрямо същия период на 2004 г. износът е по-голям с над 1,8 млн. EUR или с 29%.
Външнотърговско салдо
  • В стокообмена с дървен материал и изделия от него се увеличи делът на вноса.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. положителното салдо е по-малко с над 8,4 млн. EUR или с 20%.
Продажби на вътрешния пазар
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. са по-малко с 3 хил. кв.м само продажбите на профилиран широколистен дървен материал.
  • Най-голямо е увеличението на продажбите при касите, касетките и щайгите – с 38 тона, вратите и техните каси – с 11 хил. кв.м, плочите от дървесни частици, покрити с импрегнирана с меламин хартия – с 10 хил. куб.м.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Най-големите предприятия от сектора по печалба
2.2    Публични дружества от отрасъла
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Второ тримесечие (Q2`2005)
4.2.    Първо полугодие (H1`2005)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговско салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Дърва за горене и дървени въглища
5.2.2.    Дървен материал
5.2.3.    Дървесни плочи
5.2.4.    Други изделия
5.3.    Износ
5.3.1.    Дърва за горене и дървени въглища
5.3.2.    Дървен материал
5.3.3.    Дървесни плочи
5.3.4.    Други изделия
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Второ тримесечие
6.2.    Първо полугодие


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1