Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Намалението на приходите от продажби на продукция на предприятията от дървообработващата промишленост в България продължава. Намалението спрямо второто тримесечие на 2007 г. е 4.6%.
  • Спадът на приходите от продажби на продукция в сектора за първото полугодие е в размер на 6%.
Внос
  • Тенденцията за нарастване вноса на дървен материал и изделия от него продължава, като спрямо второто тримесечие на 2007 г. увеличението е с 20.5%.
  • За полугодието увеличението е с 15.1%.
Износ
  • Тенденцията на намаление на износа е още по-силно изразена. Спрямо второто тримесечие на 2007 г. намалението е 17%.
  • За полугодието спадът е с 19.1%.
Външнотърговско салдо
  • Прирастът на стокообмена идва от вноса. За второто тримесечие отрицателното салдо е 13.6 млн. EUR, а за полугодието – 28.1 млн. EUR.
Продажби на вътрешния пазар
  • Пo-голямата част от производството на дървен материал и изделия от него се продава на вътрешния пазар. Най-голям е относителният дял на продажбите на шперплат, врати, каси, касетки и щайги, прозорци, профилиран материал и нарязан или бичен дървен материал.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
4.2.    Първо полугодие (H1’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.3.    Публични дружества от сектора
5.3.1.    Алфа Ууд България АД
5.3.2.    Лесопласт АД
5.3.3.    Сливница-1968 АД
5.3.4.    Фазерлес АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1