Развитие на производството и продажбите на дървен материал и изделия от него в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • В сравнение с първото тримесечие на 2004 г. е по-голямо производството на плочи от дървесни частици, прозорци и техните каси, врати и техните каси.
  • По-малко е производството на дървен амбалаж, паркетни дъски и фризи, широколистен дървен материал, фурнирни листове.
Внос
  • През първото тримесечие на 2005 г. отново има увеличение на вноса на дървен материал и изделия от него.
Износ
  • Запазва се и тенденцията на увеличение на износа на дървен материал и изделия от него.
  • Продължава също тенденцията на неефективни изменения в структурата на износа на дървен материал.
Търговско салдо
  • Прирастът на вноса е с близо 60% по-голям от прираста на износа, а положителното салдо от стокообмена с дървен материал и изделия от него е с 10% по-малко спрямо първото тримесечие на 2004 г.
Продажби на вътрешния пазар
  • Производителите са продали на вътрешния пазар повече дървен амбалаж, дървена дограма, паркетни дъски и фризи, плочи от дървесни частици.
  • По-малко са продажбите на широколистен дървен материал и фурнирни листове.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Търговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Най-големите предприятия от сектора по приходи от продажби
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС

5.1.    Търговско салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Дърва за горене и дървени въглища
5.2.2.    Дървен материал
5.2.3.    Дървесни плочи
5.2.4.    Други изделия
5.2.5.    Внос по страни
5.3.    Износ
5.3.1.    Дърва за горене и дървени въглища
5.3.2.    Дървен материал
5.3.3.    Дървесни плочи
5.3.4.    Други изделия
5.3.5.    Износ по страни
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1