Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2008 г. тенденцията на увеличение на производството и на продажбите на предприятията в България от подсектор “Производство на дървен материал и изделия от него” (без мебели) е прекъсната. В сравнение със същия период на 2007 г. намалението е със 7.4%.
Внос - Износ
  • Тенденцията на увеличение на вноса продължава и през първото тримесечие на 2008 г., но с по-бавен темп. В сравнение със същия период на 2007 г. прирастът е 9.4%;
  • През първото тримесечие на 2008 г. има намаление на износа на дървен материал и изделия от него. В сравнение с първото тримесечие на 2007 г. намалението е 21.6%.
  • Увеличението на стокообмена се дължи на вноса, от което отрицателното салдо достигна 14.5 млн. EUR. В сравнение с първото тримесечие на 2007 г. то е с 12.1 пъти по-голямо.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от обработения дървен материал и изделия от него се потребява на вътрешния пазар.
  • В сравнение със същия период на 2007 г., производителите са продали повече: друг шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина, с дъсчена, летвена или лентова сърцевина с 24% и каси, касетки, щайги, варели и други подобни амбалажи с 20%;
  • По-малко са продажбите на: друг шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина (без тези с дъсчена, летвена или лентова сърцевина) – с 30.9% и на двойните прозорци - с 29.7%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос - Износ
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Внос, износ, салдо
3.2.    Внос
3.2.1.    Дърва за горене и дървени въглища
3.2.2.    Дървен материал
3.2.3.    Дървесни плочи
3.2.4.    Други изделия
3.3.    Износ
3.3.1.    Дърва за горене и дървени въглища
3.3.2.    Дървен материал
3.3.3.    Дървесни плочи
3.3.4.    Други изделия
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Конкуренция
5.3.    Публични дружества от подсектора
5.3.1.    Алфа Ууд България АД
5.3.2.    Лесопласт АД
5.3.3.    Сливница-1968 АД
5.3.4.    Фазерлес АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1