Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на увеличение на производството в дървообработващата промишленост в България продължи и през третото тримесечие на 2007 г., но с по-бавен темп. В сравнение със същия период на 2006 г. увеличението е 3.1%. Прирастът за деветмесечието е 7.7%.
Внос
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса продължава. Прирастът за тримесечието е 35.5%, за деветмесечието е 58%.
Износ
  • Тенденцията на увеличение на износа на дървен материал и изделия от него през третото тримесечие на 2007 г. е още по-силно изразена. В сравнение със същия период на 2006 г. увеличението е с близо 59%, а за деветмесечието е 30.4%.
Външнотърговско салдо
  • Прирастът на вноса за деветмесечието е с около 28% по-голям в сравнение с увеличението на износа.
  • Тенденцията на намаление на положителното салдо от стокообмена с дървен материал и изделия от него продължава. В сравнение с  деветмесечието на 2006 г. намалението е с 33%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Разчетите за продажбите на вътрешния пазар, на включените в извадката на НСИ изделия, в сравнение с третото тримесечие на 2006 г. показват намаление на продажбите за всички продукти.
  • За деветмесечието има увеличение в продажбите само на дъбови паркетни дъски с 50.5%. Най-голямо е намалението на продажбите на прозорци от дървен материал – с около 34%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
2.2.    Деветмесечие (IX’2007)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
3.1.2.    Деветмесечие (IX’2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2007)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
4.2.    Деветмесечие (IX’2007)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Конкуренция, пазарен дял
5.3.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1