Дървен материал и изделия от дърво (без мебели) - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги производството в дървообработващата промишленост в България по текущи цени в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. е по-малък с 44.6%.
  • Производството в подсектора през първото тримесечие на 2009 г., по цени от 2005 г., е 2.5 пъти по-малко в сравнение със същия период на 2008 г.
Внос - Износ
  • Спрямо първото тримесечие на 2008 г. през януари-март 2009 г. вносът е спаднал близо 2 пъти.
  • Износът дървен материал и изделия от него намалява с 21.3%.
  • Намалението на вноса е 3.3 пъти по-голямо в сравнение с износа. Салдото за първото тримесечие е положително с над 1.6 млн. EUR.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от обработения дървен материал и изделия от него се потребява на вътрешния пазар.
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ, по съкратената номенклатура показват, че продажбите на предприятията, включени в извадката в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. са по-малки по всички наблюдавани продукти.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати
1.7.    Международен Туризъм
1.8.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
2.1.    Производство
2.2.    Внос - Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Дърва за горене и дървени въглища
4.2.2.    Дървен материал
4.2.3.    Дървесни плочи
4.2.4.    Други изделия
4.3.    Износ
4.3.1.    Дърва за горене и дървени въглища
4.3.2.    Дървен материал
4.3.3.    Дървесни плочи
4.3.4.    Други изделия
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Публични дружества от подсектора
6.2.1.    Алфа Ууд България АД
6.2.2.    Лесопласт АД
6.2.3.    Сливница-1968 АД
6.2.4.    Фазерлес АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1