Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
 • Тенденцията на увеличение на производството в дървообработващата промишленост в България продължи и през третото тримесечие на 2006 г.;
 • Приходите на предприятията от продажби са повече с 14.4%;
 • Растежът през третото тримесечие в сравнение с полугодието е 4 пункта;
 • Увеличението за деветмесечието е 11.8%.
Внос
 • През третото тримесечие отново има чувствително увеличение на вноса на дървен материал и изделия от него;
 • Увеличението спрямо третото тримесечие на 2005 г. е 28%;
 • Прирастът спрямо деветмесечието на 2005 г. е 30%.
Износ
 • Тенденцията на увеличение на износа на дървен материал и изделия от него продължи и през третото тримесечие на 2006 г., но с по-бавен темп;
 • Увеличението спрямо третото тримесечие на 2005 г. е 8.9%;
 • Темпът за третото тримесечие в сравнение с второто на 2006 г. е по-малък с около 4 пункта;
 • Прирастът на износа спрямо деветмесечието на 2005 г. е 9%.
Външнотърговско салдо
 • Прирастът на вноса е значително по-голям от увеличението на износа;
 • Намалението на положителното външнотърговско салдо спрямо третото тримесечие на 2005 г. е с 32%, а спрямо деветмесечието - с 20%.
Продажби на вътрешния пазар
Основната част от произведените продукти, включени в месечното извадково изследване на НСИ, които са продадени на вътрешния пазар са:
 • Врати и техните каси – 98%;
 • Дъбов, буков и друг дървен материал /без иглолистния/ – 83%.
 • Прозорци - 80%;
 • Каси, касетки и щайги – 75%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
2.2.    Деветмесечие (IX`2006)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
3.1.2.    Деветмесечие (IX`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
3.2.2.    Деветмесечие (IX`2006)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
3.3.2.    Деветмесечие (IX`2006)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
4.2.    Деветмесечие (IX`2006)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1