Развитие на производството и продажбите на парфюмерия и козметика в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2005 г. производството на парфюми и шампоани в България нараства.
  • Продължава тенденцията на намалението на пастите за зъби.
  • Спад има при производството на лосиони и дезедоранти.
Внос
  • Продължава тенденцията за нарастване  на вноса в България на козметични продукти. За третото тримесечие прирастът е 12%, а за деветмесечието на годината - 13%.
Износ
  • Започналото увеличение на износа през третото тримесечие продължи. В сравнение със същия период на предходната година увеличението е 15%, а за деветмесечието - 5%.
Външнотърговско салдо
  • Вносът се увеличава по-бързо, а отрицателното салдото от стокообмена с козметични продукти расте. За деветмесечието той е с около 70% по-голям.
Вътрешен пазар
  • По-големи са продажбите на вътрешния пазар на парфюми, шампоани и лосиони.
  • Намаляват продажбите на дезедоранти и пасти за зъби.

Съдържание
I .    Основни тенденции
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Предприятията от сектора
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Регионално разпределение
III .    Дружества – дайджест
IV .    Производство

4.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2.    Деветмесечие (IX`2005)
V .    Търговско салдо
5.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.2.    Деветмесечие (IX`2005)
VI .    Внос
6.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
6.2.    Деветмесечие (IX`2005)
6.2.1.    Парфюми и тоалетни води
6.2.2.    Готови козметични продукти
6.2.3.    Препарати за поддържане на косата
6.2.4.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
6.2.5.    Препарати за бръснене и дезедоранти
VII .    Износ
7.1.    Трето тримесечие  (Q3`2005)
7.2.    Деветмесечие (IX`2005)
7.2.1.    Готови козметични продукти
7.2.2.    Препарати за поддържане на косата
7.2.3.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
7.2.4.    Препарати за бръснене и дезедоранти
7.2.5.    Тоалетни води
VIII .    Продажби на вътрешния пазар
8.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
8.2.    Деветмесечие (IX`2005)


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1