Развитие на производството и продажбите на парфюмерия и козметика в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Производството на парфюми и шампоани в България през първите шест месеца на 2005 г. отбелязва тенденция за нарастване в сравнение със същия период на миналата година с 24% , респективно – 33%.
  • Значително намаление има в производството на паста за зъби, като само за полугодието спадът е близо 6,9 хил. бр. или 18%.
Внос
  • През второто тримесечие на 2005 г. продължи тенденцията на значително увеличение на вноса на козметични продукти. В сравнение със същия период на 2004 г. прирастът е 23%.
  • През първото полугодие на 2005 г. в сравнение със същия период на 2004 г. вносът е по-голям със 766 тона или с 14%.
Износ
  • Тенденцията на намаление на износа от България на козметични продукти през второто тримесечие на 2005 г. е прекъсната. В сравнение със същия период на 2004 г. прирастът е 3%.
  • Износът през първото полугодие практически е на равнището на същия период на 2004 г.
Външнотърговско салдо
  • Салдото на България от стокообмена с козметични продукти е отрицателно, като през първото полугодие на 2005 г. достигна близо 10,3 млн. EUR и в сравнение със същия период на 2004 г. е по-голямо с близо 72%.
Вътрешен пазар
  • През второто тримесечие на 2005 г. производителите са продали на вътрешния пазар повече парфюми, дезодоранти, паста за зъби, шампоани и лосиони и други препарати за поддържане на косата.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. са по-малки продажбите на паста за зъби с 11% и на дезодоранти - с 10%.

Съдържание
I .    Основни тенденции
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Предприятията от сектора
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Публични дружества от отрасъла
III .    Дружества – дайджест
IV .    Производство
V .    Внос - Износ

5.1.    Търговско салдо
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Внос
5.2.1.    Второ тримесечие
5.2.2.    Първо полугодие
5.2.3.    Парфюми и тоалетни води
5.2.4.    Готови козметични продукти
5.2.5.    Препарати за поддържане на коса
5.2.6.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
5.2.7.    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови продукти
5.3.    Износ
5.3.1.    Второ тримесечие
5.3.2.    Първо полугодие
5.3.3.    Готови козметични продукти
5.3.4.    Препарати за поддържане на коса
5.3.5.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
5.3.6.    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови продукти
5.3.7.    Тоалетни води
VI .    Продажби на вътрешния пазар

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1