Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2008 г. предприятията, включени в извадката на НСИ, в сравнение със същия период на 2007 г. са произвели 34.2% по-малко шампоани. Произведените количества паста за зъби е повече с 0.6%.
  • За първото полугодие на 2008 г. намалението при производството на  шампоани е с 13.2%, а на паста за зъби – с 2.1%.
Внос
  • През второто тримесечие на 2008 г. има увеличение от 17% на внесените в България количества козметични и парфюмерийни продукти и паста за зъби.
  • За полугодието вносът е нараснал  с 5.3%.
Износ
  • Тенденцията на намаление на износа на парфюмерийни и козметични продукти продължи и през второто тримесечие на 2008 г, но с по-бавен темп – 5.6%.
  • За полугодието намалението е с 8.9%.
Външнотърговско салдо
  • По-голямата част от прираста на стокообмена се дължи на нарастващия внос. В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. отрицателното салдо е по-голямо с 36.2%, а за полугодието – с 38.9%.
Вътрешен пазар
  • Предприятията, включени в месечната извадка на НСИ, в сравнение с второто тримесечие на 2007 г., са продали на вътрешния пазар 11.3% по-малко шампоани. Продажбите на паста за зъби са повече с 1.8%.
  • За полугодието продадените количества шампоани са по-малко с 2.5%, а пастата за зъби е повече с 6.8%.
Съдържание
I .    Основни тенденции в подсектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Производство
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговски баланс
3.1.1    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.1.2    Първо полугодие (H1’2008)
3.2.    Внос
3.2.1    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.2.2    Първо полугодие (H1’2008)
3.3.    Износ
3.3.1    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.3.2    Първо полугодие (H1’2008)
3.4.    Регионални пазари
3.4.1    Внос (H1’2008)
3.4.2    Износ (H1’2008)
3.4.3    Износ за Русия (H1’2008)
IV .    Вътрешен пазар
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
4.2.    Първо полугодие (H1’2008)
V .    Етерични масла
5.1.    Производство на етерични масла
5.2.    Външна търговия с етерични масла
5.2.1    Стокообмен
5.2.2    Внос
5.2.3    Износ
5.2.4    Регионални пазари
VI .    Предприятията от сектора
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
6.5.    Публични дружества от подсектора
6.5.1    Арома АД
6.5.2    Ален мак АД
6.5.3    Астера Козметикс АД
6.5.4    Българска роза АД
6.5.5    Българска роза Пловдив АД
6.5.6    Българска роза Севтополис АД
6.5.7    Лавена АД
VII .    Дружества – дайджест
VIII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1