Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
  • Производството на парфюмерийни и козметични продукти в България се характеризира с тенденция на колебливо увеличение. През 2005 г. са произведени близо 3 хил. тона или с 16.3% повече козметични продукти в сравнение с 2001 г.
  • Голямо е намалението на производството на паста за зъби. Намалението на производството през 2005 г. спрямо 2001 г. е 3.7 пъти.
Внос - Износ
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на козметични продукти и паста за зъби продължава. Увеличението през 2006 г. спрямо 2001 г. е над 82%.
  • Продължава тенденцията за намаление на изнесените количества. В сравнение с 2001 г. износът е по-малък с около 27%, а спрямо 2005 г. спадът е с около 11%.
  • До 2003 г. външнотърговското салдо е положително. От 2004 г. насам обаче вносът е по-голям от износа и салдото е отрицателно. Общо за последните три години отрицателното салдо (75.4 млн. EUR) е 2.1 пъти по-голямо от положителното салдо до 2003 г. (35.5 млн. EUR).
Вътрешен пазар
  • През 2006 г. на вътрешния пазар са продадени 130 тона или с 5.7% по-малко шампоани и над 1.2 млн. броя или с 12.2% по-малко паста за зъби спрямо 2005 г.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката за 2005 г. показват, че коефициентът на задлъжнялост на предприятията от подсектора е по-нисък с 0.0480 пункта. Близо 2.3 пъти е по-ниска рентабилността на продажбите. Коефициентите на ликвидност са по-високи: на общата ликвидност – с 0.14 пункта, на бързата ликвидност – с 0.12 пункта, а на незабавната ликвидност – с 1.8 пъти по-голям.

Съдържание
I .    Основни макроикономически показатели (2000-2006)
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Инфлация
1.6.    Преки чуждестранни инвестиции
II .    Основни тенденции в подсектора
2.1.    Производство
2.2.    Внос - Износ
2.3.    Вътрешен пазар
2.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
III .    Производство
3.1.    Производство (2001–2005)
3.1.1.    Шампоани
3.1.2.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
3.1.3.    Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене
3.1.4.    Готови козметични препарати, парфюмерийни и тоалетни продукти
3.1.5.    Препарати за педикюр и маникюр
3.1.6.    Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите (без паста за зъби)
3.1.7.    Пасти за зъби
3.2.    Производство (2006)
3.2.1.    Шампоани
3.2.2.    Паста за зъби
IV .    Външна търговия
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Парфюми и тоалетни води
4.2.2.    Готови козметични продукти
4.2.3.    Препарати за поддържане на косата
4.2.4.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
4.2.5.    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти
4.3.    Износ
4.3.1.    Парфюми и тоалетни води
4.3.2.    Готови козметични продукти
4.3.3.    Препарати за поддържане на косата
4.3.4.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
4.3.5.    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    Вътрешен пазар
5.1.    Продажби (2005)
5.2.    Продажби (2006)
VI .    Предприятията от сектора
6.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
6.3.    Сертифицирани фирми по ISO
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Конкуренция, пазарен дял
6.6.    Публични дружества от отрасъла
VII .    Дружества – дайджест
VIII .    Нормативна уредба в подсектора
8.1.    Наредба за изискванията към козметичните продукти
8.2.    Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
8.3.    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
IX .    Световна търговия с парфюмерийни, козметични и тоалетни продукти
X .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1