Развитие на производството и продажбите на парфюмерия и козметика в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на намаление на производството на козметика в България продължава и през 2003 г. По предварителните данни на НСИ, в сравнение с 2002 г. производството е по-малко с 1,8 хил. тона или с 10% по-малко.
  • Основната причина за спада в производството на сектора се дължи значителното намаление при производството на паста за зъби - в сравнение с 2002 г. то намалението е 27%.
  • В сравнение с 2002 г. с около една трета е по-голямо производството на шампоани – оцветители, обезцветители, бои за коса и на другите козметични препарати за подържане на лицето. По-голямо е и производството на шампоани.
Внос-Износ
  • Тенденцията на увеличение на вноса на козметични изделия за потребление в страната през 2003 г. е още по-силно изразена.
  • В продуктовата структура е най-голям делът на т.нар. “други” козметични продукти, в която влизат дезодоранти, препарати за маникюр и др. продукти.
  • От страните от ЕС през 2003 са внесени 58% от количествата. Делът на страните от Централна и Източна Европа е 37%, който е с около 10 пункта по-голям в сравнение с 2001 г.
  • Износът на козметични изделия през последните години се развива с колеблива тенденция. Основната част от него е обратен (връщане на временен внос с изменено състояние). През 2003 г. делът на редовния износ от общия износ на козметични изделия е около 16%.
  • През 2003 г. е най-голям делът на изнесената козметика за Русия и ОНД и за страните от Централна и Източна Европа. Голямо е увеличението за САЩ и Канада, Азиатските и Арабските страни. Делът им в износа през 2003 г. е 10%, срещу 3% през 2001 г.
  • Намалява обратния износ, което в количествата в сравнение с 2001 г. е около 15%. Обратният износ основно е предназначен за Русия. 41% от обратния износ се осъществява от безмитни зони.
Вътрешен пазар
  • По предварителни данни на НСИ за 2003 г. се забелязва леко намаление в продажбите на производителите на козметика на вътрешния пазар.


Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос-Износ
1.3. Вътрешен пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
2.3. Предприятия от отрасъла търгувани на борсата
2.4. Прес- дайджест
III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
V . ВНОС-ИЗНОС
5.1. Редовен внос
5.1.1. Редовен внос по групи страни
5.1.2. Регионални пазари
5.2. Временен внос
5.3. Износ
5.4. Редовен износ
5.4.1. Редовен износ по групи страни
5.4.2. Регионални пазари
5.5. Обратен износ
5.5.1. Обратен износ по групи страни
5.5.2. Обратен износ за регионални пазари


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1