Развитие на производството и продажбите на парфюмерия и козметика в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • В сравнение със същия период на предходната година, през първото тримесечие на 2005 г. в България са произведени повече парфюми, шампоани, лосиони.  
  • Продължава тенденцията на намаление на производството на пасти за зъби.
Внос- Износ
  • Продължава тенденцията на увеличение вноса в България на козметични продукти
  • Износът продължава да намалява и през първото тримесечие на 2005 г.
  • Търговското салдо на България от стокообмена с козметични продукти е отрицателно.
  • В сравнение с първото тримесечие на 2004 г. отрицателното салдо е с 40% по-голямо.
Вътрешен пазар
  • Нарастват продажбите на парфюми, шампоани, лосиони и препарати за подържане на косата.
  • По-малко са продадените количества пасти за зъби и дезодоранти.

Съдържание
I .    Основни тенденции
1.1 Производство
1.2 Внос- Износ
1.3 Вътрешен пазар
II .    Предприятията от сектора
2.1 Сертифицирани фирми по ISO
2.2 Членове на EAN
2.3 Публични дружества от отрасъла
III .    Дружества – дайджест
IV .    Производство
V .    Внос - Износ

5.1    Търговско салдо
5.2    Внос
5.2.1.    Парфюми и тоалетни води
5.2.2.    Готови козметични продукти
5.2.3.    Препарати за поддържане на коса
5.2.4.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
5.2.5.    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови продукти
5.2.6.    Внос по страни
5.3.    Износ
5.3.1.    Парфюми и тоалетни води
5.3.2.    Готови козметични продукти
5.3.3.    Препарати за поддържане на коса
5.3.4.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
5.3.5.    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови продукти
5.3.6.    Износ по страни
VI .    Вътрешен пазар

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1