Развитие на производството и продажбите на парфюмерия и козметика в България
Период: Годишен анализ 2002

Основни тенденции
Производство
 • Тенденцията на намаление на производството на козметика в България продължава.Особено силно е изразена тя през 2000 г. и в най-голяма степен се дължи на голямото намаление на производството на паста за зъби.
 • В сравнение с 2001 г. е по-голямо производството на шампоани-оцветители, боя за коса ,обезцветители.

Износ-Внос

 • България продължава да губи пазарни позиции за износ на козметика. Продължава тенденцията на динамично намаление на износа. По-силно е изразена тя при редовния износ. Спад има и обратния износ (връщане на временен внос в изменено състояние).
 • Загубени са пазарни позиции в Русия и останалите страни от ОНД. При обратния износ има загуби на пазари в САЩ, Канада и страните от Централна и Източна Европа.
 • Динамично се развива редовния внос на козметика.
 • Външнотърговското салдо за отрасъла е отрицателно, с тенденция за увеличение.
 • Макроикономическата ефективност на обратния износ остава относително висока, салдото е положително, коефициентът на неговото покритие (отношението между обратния износ и временния внос в изменено състояние) през 2002 г. в сравнение с 2000 г. и 2001 г. е по-висок.
 • Намаляват средните цени на редовния износ.
 • При обратния износ има тенденция на увеличение на средните цени.
 • Растат средните цени на вносната козметика.

Вътрешен пазар

 • С тенденция на намаление се развиват и продажбите на производителите на козметика на вътрешния пазар.
 • Загубените позиции на производителите и на вътрешния пазар бързо се заема от вносителите. Делът на вносната козметика, предоставена за продажби в страната само за последните две години се е увеличил с повече от 20%.
 • Тенденцията на намаление на производството на козметика в България продължава.Особено силно е изразена тя през 2000 г. и в най-голяма степен се дължи на голямото намаление на производството на паста за зъби.
 • В сравнение с 2001 г. е по-голямо производството на шампоани-оцветители, боя за коса ,обезцветители.

Износ-Внос

 • България продължава да губи пазарни позиции за износ на козметика. Продължава тенденцията на динамично намаление на износа. По-силно е изразена тя при редовния износ. Спад има и обратния износ (връщане на временен внос в изменено състояние).
 • Загубени са пазарни позиции в Русия и останалите страни от ОНД. При обратния износ има загуби на пазари в САЩ, Канада и страните от Централна и Източна Европа.
 • Динамично се развива редовния внос на козметика.
 • Външнотърговското салдо за отрасъла е отрицателно, с тенденция за увеличение.
 • Макроикономическата ефективност на обратния износ остава относително висока, салдото е положително, коефициентът на неговото покритие (отношението между обратния износ и временния внос в изменено състояние) през 2002 г. в сравнение с 2000 г. и 2001 г. е по-висок.
 • Намаляват средните цени на редовния износ.
 • При обратния износ има тенденция на увеличение на средните цени.
 • Растат средните цени на вносната козметика.
Вътрешен пазар

 • С тенденция на намаление се развиват и продажбите на производителите на козметика на вътрешния пазар.
 • Загубените позиции на производителите и на вътрешния пазар бързо се заема от вносителите. Делът на вносната козметика, предоставена за продажби в страната само за последните две години се е увеличил с повече от 20%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Износ-Внос
1.3.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1.    Сертификати по ISO
2.2.    Членове на ЕАН
2.3.    Предприятия от отрасъла търгувани на борсата
2.4.    Прес- дайджест
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ИЗНОС-ВНОС
4.1.    Салдо, износ-внос
4.2.    Редовен внос
4.2.1.    Редовен внос по групи страни
4.2.2.    Регионални пазари
4.3.    Временен внос
4.4.    Редовен износ
4.4.1.    Редовен износ по групи страни
4.4.2.    Регионални пазари
4.5.    Обратен износ
4.5.1.    Обратен износ по групи страни
4.5.2.    Регионални пазари
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1