Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2009 г. производството на шампоани в България е по-малко с 41.1%, а на пастата за зъби - с 25.3%.
Външна търговия
  • През първото тримесечие на 2009 г. са внесени по-големи количества козметични и парфюмерийни продукти и паста за зъби, като прирастът в сравнение с 2008 г. е 27.7%.
  • Производството на парфюмерийни и козметични продукти е една от малкото дейности, при които през първото тримесечие на 2009 г. има увеличение на износа. В сравнение с първото тримесечие на 2008 г. увеличението е 6%.
  • Отрицателното салдо е с 21.3% по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2008 г.
Продажби на вътрешния пазар
  • Предприятията, включени в месечната извадка на НСИ, са продали на вътрешния пазар 17.1% по-малко шампоани и 15.6% паста за зъби.

Съдържание
I.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати
1.7.    Международен Туризъм
1.8.    Инфлация
II.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III.    ПРОИЗВОДСТВО
IV.    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос
4.2.    Износ
V.    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VI.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
6.1.    Производство
6.2.    Външна търговия
6.2.1.    Стокообмен
6.2.2.    Внос
6.2.3.    Износ
6.3.    Продажби на вътрешния пазар
VII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Сертифицирани фирми по ISO
7.2.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
7.4.1.    Арома АД
7.4.2.    Ален мак АД
7.4.3.    Астера Козметикс АД
7.4.4.    Българска роза АД
7.4.5.    Българска роза Пловдив АД
7.4.6.    Българска роза – Севтополис  АД
7.4.7.    Лавена АД
VIII.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1