Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2008 г. производството на шампоани в България е по-голямо с 12.4%, а произведените количества паста за зъби са по-малко с 4.8%, в сравнение с първо тримесечие на 2007 г.
Внос
  • През първото тримесечие на 2008 г. са внесени по-малко количества козметични и парфюмерийни продукти и паста за зъби. В сравнение с първото тримесечие на 2007 г. вносът е по-малък със 7.7%. Средната цена е по-висока, от което стойностният обем на внесените продукти продължи да се увеличава значително. Прирастът спрямо първото тримесечие на 2007 г. е 26.6%.
Износ
  • Тенденцията на намаление на изнесените парфюмерийни и козметични продукти продължи и през първото тримесечие на 2008 г. Спадът спрямо първото тримесечие на 2007 г. е 12.3%. Средната цена е по-висока, от което стойностният обем продължи да расте. Прирастът е 11.9%.
Външнотърговско салдо
  • Поради по-големият внос, отрицателното салдо на сектора продължи да расте. Прирастът спрямо първото тримесечие на 2007 г. е 42.1%.
Вътрешен пазар
  • Предприятията, включени в месечната извадка на НСИ, са продали на вътрешния пазар 7.6% повече шампоани и 13.8% паста за зъби.
Съдържание
I .    Основни тенденции в подсектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Производство
III .    Внос - Износ
3.1.    Внос
3.2.    Износ
IV .    Вътрешен пазар
V .    Етерични масла
5.1.    Производство на етерични масла
5.2.    Външна търговия с етерични масла
5.2.1    Стокообмен
5.2.2    Внос
5.2.3    Износ
5.3.    Вътрешен пазар
VI .    Предприятията от сектора
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от подсектора
6.4.1    Арома АД
6.4.2    Ален мак АД
6.4.3    Астера Козметикс АД
6.4.4    Българска роза АД
6.4.5    Българска роза Пловдив АД
6.4.6    Лавена АД
VII .    Дружества – дайджест
VIII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1