Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2008 г. предприятията, включени в извадката на НСИ, в сравнение със същия период на 2007 г. са произвели 18.2% по-малко шампоани и с 21.3%. паста за зъби.
  • Производството на  шампоани в България за деветмесечието на 2008 г. е намаляло с 15.1%, а на паста за зъби – с 8.8%.
Внос
  • Вносът на козметични и парфюмерийни продукти и паста за зъби продължава да нараства с бързи темпове. В сравнение с третото тримесечие на 2007 г. увеличението е 17.6%.
  • За деветмесечието общия размер на увеличението е 9.5%.
Износ
  • Количеството на българския износ на парфюмерийни и козметични продукти през третото тримесечие на 2008 г. е намалял с 4.8% в сравнение със същия период на миналата година.
  • За деветте месеца на 2008 г. общият обем на намалението е 7.5%.
Външнотърговско салдо
  • Външно-търговското салдо на сектора е отрицателно и продължава да нараства, като в сравнение с третото тримесечие на 2007 г. е по-голямо с 9%.  Темповете на нарастване на вноса са с 30.7% по-бързи в сравнение с този при износа.  
  • За деветмесечието бързото нарастване на вноса е причина за нарастването с 28.8% на отрицателното салдо на сектора.
1.5. Вътрешен пазар
  • Предприятията, включени в месечната извадка на НСИ, в сравнение с третото тримесечие на 2007 г., са продали на вътрешния пазар 4.8% по-малко шампоани. Продажбите на паста за зъби са повече с 10.5%.
  • За деветмесечието продадените количества шампоани са по-малко с 3.4%, а пастата за зъби е повече само с 0.02%.
Съдържание
I .    Основни тенденции в подсектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Производство
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговски баланс
3.1.1    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2    Деветмесечие (IX’2008)
3.2.    Внос
3.2.1    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2    Деветмесечие (IX’2008)
3.3.    Износ
3.3.1    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2    Деветмесечие (IX’2008)
IV .    Вътрешен пазар
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
4.2.    Деветмесечие (IX’2008)
V .    Етерични масла
5.1.    Производство на етерични масла
5.2.    Външна търговия с етерични масла
5.2.1    Стокообмен
5.2.2    Внос
5.2.3    Износ
5.2.4    Вътрешен пазар
VI .    Предприятията от сектора
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.5.    Публични дружества от подсектора
6.5.1    Арома АД
6.5.2    Ален мак АД
6.5.3    Астера Козметикс АД
6.5.4    Българска роза АД
6.5.5    Българска роза Пловдив АД
6.5.6    Българска роза Севтополис АД
6.5.7    Лавена АД
VII .    Дружества – дайджест
VIII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1